Topik Usul:
Pelaksanaan Pendidikan Politik
di Sekolah Menengah

Topik Usul:
Malaysia untuk Pengurusan
Hutan Lestari daripada Penyahhutanan Sifar

Topik Usul:
Akta Perubahan Iklim

Ribuan terima kasih kepada penaja-penaja hebat kami – The Body Shop Malaysia, Taylor’s College & Sustainable Energy Development Authority (SEDA Malaysia) atas sokongan padu mereka dalam menjayakan Debaton Parlimen Belia 2023! Terima kasih kepada semua penaja, rakan-rakan sekerja kami, dan rakan-rakan media atas sumbangan yang tidak ternilai dalam mewujudkan satu acara yang bermakna dan memberi kesan.

Baca lagi

Debaton Parlimen Belia 2023, anjuran bersama oleh Malaysiakini dan KiniEvents, kembali lagi Parlimen Malaysia (Dewan Persidangan), menandakan pelaksanaan kedua yang bermakna. Semasa acara penting ini, sesi terakhir Debaton Parlimen Belia 2023 meneroka tiga topik usul penting yang menjadi semangat pemuda masa kini:

• Pelaksanaan Pendidikan Politik di Sekolah Menengah
• Malaysia untuk Pengurusan Hutan Hutan Lestari atas Sifar Penebangan Hutan
• Akta Perubahan Iklim

Topik Usul:
Pelaksanaan Pendidikan Politik
di Sekolah Menengah

Topik Usul:
Malaysia untuk Pengurusan
Hutan Lestari daripada Penyahhutanan Sifar

Topik Usul:
Akta Perubahan Iklim

Debaton Parlimen Belia 2023, anjuran bersama oleh Malaysiakini dan KiniEvents, kembali lagi Parlimen Malaysia (Dewan Persidangan), menandakan pelaksanaan kedua yang bermakna. Semasa acara penting ini, sesi terakhir Debaton Parlimen Belia 2023 meneroka tiga topik usul penting yang menjadi semangat pemuda masa kini:

• Pelaksanaan Pendidikan Politik di Sekolah Menengah
• Malaysia untuk Pengurusan Hutan Hutan Lestari atas Sifar Penebangan Hutan
• Akta Perubahan Iklim

Ribuan terima kasih kepada penaja-penaja hebat kami – The Body Shop Malaysia, Taylor’s College & Sustainable Energy Development Authority (SEDA Malaysia) atas sokongan padu mereka dalam menjayakan Debaton Parlimen Belia 2023! Terima kasih kepada semua penaja, rakan-rakan sekerja kami, dan rakan-rakan media atas sumbangan yang tidak ternilai dalam mewujudkan satu acara yang bermakna dan memberi kesan.